ยูเรเซียเคารพและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) บนเว็บไซต์ Eurasia ที่โพสต์โดยตรงหรือเชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกรวมกันว่า "ไซต์") และออฟไลน์ และวิธีที่เราใช้ เปิดเผย และการปกป้องข้อมูลนี้ และตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลนี้ของเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด Eurasia อาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว          การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อเราโพสต์หรือเชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ "Eurasia" "เรา" "ของเรา" และ "ของเรา" หมายถึง Eurasia Inc. และบริษัทในเครือที่มีรายชื่ออยู่ในหน้ารายละเอียดบริษัท ในบางกรณี คุณอาจเลือกที่จะปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้แก่เรา          นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับแอปพลิเคชันมือถือ Eurasia และกิจกรรมออนไลน์ Eurasia รูปแบบอื่น ๆ ที่อ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีนี้ คำว่า "เว็บไซต์" จะรวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือที่เกี่ยวข้องหรือกิจกรรมออนไลน์อื่นๆ ของเอเชียเมื่อใดก็ตามที่มีการใช้คำดังกล่าวในที่นี้
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่ระบุตัวคุณหรือสามารถใช้เพื่อระบุหรือติดต่อคุณได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เราอาจจำเป็นต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมอบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คุณร้องขอ (รวมถึงเว็บไซต์นี้) หรือเนื่องจากเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย หากเว็บไซต์ต้องมีการลงทะเบียน Eurasia จะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล ขั้นตอนการลงทะเบียนกำหนดให้คุณต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมลธุรกิจ ที่อยู่ธุรกิจหรือที่ตั้งประเทศ/เขตอำนาจศาล หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ และความเกี่ยวข้องของบริษัท และยอมรับข้อตกลงผู้ใช้ที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียน Eurasia อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกที่จะใช้ข้อมูลประจำตัวโซเชียลมีเดียของคุณเพื่อเข้าสู่บัญชีเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณจะถูกแบ่งปันกับเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ Eurasia อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจ รวมถึงทางอีเมล แบบฟอร์มออนไลน์ แบบฟอร์มคำสั่งซื้อและการลงทะเบียน แบบสำรวจ การเข้าร่วมส่งเสริมการขาย การแชทออนไลน์ โทรศัพท์ และวิธีการอื่น ๆ Eurasia อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าของเราเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ เราอาจใช้บริการการชำระเงินของบุคคลที่สาม (เรียกรวมกันว่า "บริการการชำระเงิน") เพื่อรวบรวมการชำระเงินที่ทำผ่านไซต์ หากคุณต้องการชำระเงินผ่านไซต์ คุณอาจถูกนำไปยังหน้าเว็บที่โฮสต์โดยบริการการชำระเงิน (หรือผู้ให้บริการชำระเงิน) แทนที่จะเป็นโดย Eurasia ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ผ่านหน้าบริการการชำระเงินจะถูกรวบรวมโดยบริการการชำระเงิน ไม่ใช่ Eurasia และจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการการชำระเงิน (แทนที่จะเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) Eurasia ไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านหน้าบริการการชำระเงินของบริการชำระเงิน Eurasia รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ ที่หลากหลาย รวมถึงผ่านการค้นหาออนไลน์ การเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่างๆ การอ้างอิงส่วนบุคคล นายจ้างที่พนักงานลงทะเบียนบริการของเราหรือให้บริการแก่เรา และพันธมิตรทางธุรกิจบุคคลที่สามที่ได้รับการคัดเลือก เราอาจได้รับรายการบางรายการจากบุคคลที่สามซึ่งประกอบด้วยชื่อและข้อมูลติดต่อของบุคคลที่อาจสนใจผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นครั้งคราว
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะที่โปร่งใสและสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
1. การปฏิบัติตามคำขอ: Eurasia อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสั่งซื้อ เราจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรากับคุณและเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา 2. การสื่อสารการตลาด: ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ และโปรโมชั่นที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อด้านสื่อเพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์หรือแบ่งปันการพัฒนาที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของเรา 3. โปรโมชั่น: เราอาจเสนอการชิงโชค การแข่งขัน และโปรโมชั่นที่คล้ายกัน (เรียกรวมกันว่า “โปรโมชั่น”) หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่น Eurasian เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเมื่อคุณเข้าร่วมและชนะโปรโมชั่น (ถ้ามี) หากข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎดังกล่าวเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขัดแย้งกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎดังกล่าวจะมีผลเหนือกว่า เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินแคมเปญส่งเสริมการขาย
4. วัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ: เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการของเรา) วัตถุประสงค์ด้านบรรณาธิการและข้อเสนอแนะ การให้การสนับสนุนลูกค้า การปรับแต่งและปรับปรุงเนื้อหาและ เค้าโครงของเว็บไซต์ การทำธุรกรรมทางธุรกิจให้เสร็จสิ้น (เช่น ยืนยันการรับเนื้อหาที่ร้องขอของลูกค้า) พัฒนาและส่งมอบแผนและสื่อทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติของพฤติกรรมผู้ใช้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับบริการจากคุณหรือนายจ้างของคุณ ดำเนินการสำรวจและ การวิจัยตลาดและจัดการบัญชีส่วนบุคคล 5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เช่น การเก็บภาษีการขาย การตรวจสอบ ฯลฯ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณหรือสถานที่ที่เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ที่ถูกกล่าวหาได้ ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการในเครือ Eurasia โดยเฉพาะ: Eurasia จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ Eurasia จะไม่ใช้หรือเปิดเผยบุคคลที่ละเอียดอ่อนในลักษณะเฉพาะตัวของข้อมูล คุณสามารถใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้โดยติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วน "ข้อมูลติดต่อของยุโรปเอเชีย" เหนือหน้าเว็บของบริษัท

l
แผนการลงทุน
l
l
————————————————————————————————————————————————